εἰρωτῶ

εἰρωτῶ
ἐρωτάω
ask
imperf ind mp 2nd sg (epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres imperat mp 2nd sg (epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres subj act 1st sg (attic epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres ind act 1st sg (attic epic ionic)
ἐρωτάω
ask
pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic)
ἐρωτάω
ask
pres ind act 1st sg (attic epic doric ionic)
ἐρωτάω
ask
imperf ind mp 2nd sg (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”